Mercury Gallery

Výstava obrazov "Kubizmus východných Karpát" Marian Brek

PONUKA DIEL


Boris CHMEL (SK)

výtvarník

Koncept výstavy "Personal angel":
Výstava "Personal angel" nesie názov podľa titulného obrazu. Autor ním vyjadruje poznanie, že každý človek potrebuje nájsť svojho osobného anjela prinášajúceho vnútornú slobodu či akési životné uspokojenie. Autor tieto hodnoty hľadá a nachádza v rôznych motívoch - v ženách, prírode, vesmíre, občianskej angažovanosti.
O autorovi
Boris Chmel má k umeniu blízko odjakživa, aktívne tvorí ostatné 4 roky. Vyštudoval estetiku a históriu, pracoval ako novinár, moderátor, hovorca. Výtvarná tvorba je ďalšou formou jeho komunikácie so svetom. Akrylom na plátne vyjadruje nádej v dobro a odvahu odkrývať vlastnú dušu. Inšpiruje ho príroda, ženy, spoločenské dianie. Opakujúcim sa motívom a poznávacím znamením jeho obrazov je tvar kruh. Ako sám tvrdí, jeho umelecké oči mu naplno otvorili jeho dvaja malí synovia a maľuje, lebo musí.

PONUKA DIEL