Hotel sv.Ludmila Skalica

Výstava obrazov "Dovnútra" výtvarník Boris Chmel

Každý deň sa snažím pochopiť podstatu života

Vitajte na mojej stránke a zoznámte sa s mojou tvorbou. Do obrazov vkladám moje aktuálne pocity. Vyjadrujem ich cez rôzne motívy: vesmír, ženy, prírodu, občiansku angažovanosť. Vplývajú na mňa zmeny, ktoré sa dejú v mojom súkromnom živote aj tie, ktoré sa dejú v spoločnosti. Jedny mi dávajú nádej a druhé ma napĺňajú obavami, pričom tento boj potrebujem zo seba dostávať.
Intenzívne tvorím posledné štyri roky. Ide väčšinou o abstrakty alebo abstrakty s detailom maľované akrylom na plátno. Opakujúcim sa motívom a mojím poznávacím znamením je tvar kruhu ako symbol niečoho magického, čo nemá začiatok ani koniec. Je to symbol našej vlastnej bubliny.


PONUKA DIEL


sochár Štefan Široký (SK)

Štefan Široký 1957 Bratislava
Má za sebou mnoho povolaní pracoval ako pedagóg na strednej škole, neskôr v STV a tlačovej
agentúre. V roku 1992 založil reklamnú agentúru so zameraním na grafické práce, neskôr k nej
pridal aj vlastnú tlačiareň. K jeho klientom patrila kancelária prezidenta Slovenskej republiky
i celý rad ministerstiev. K umeniu ho to ťahá od mladosti, v súčasnosti tvorí najmä komorné sochárske diela.


sochár Pavol Maria Schultz

Pavol Maria Schultz

sa narodil na Slovensku v roku 1951. Po ukončení gymnázia a vysokoškolského
štúdia, absolvoval v zahraničí privátne štúdium sochárstva. Študijné cesty a množstvo výstav
v galériách východnej a západnej Európy či severnej Ameriky, rozšírili autorov profesionálny i ľudský pohľad na svet. Možno však súhlasiť s jeho názorom, že dielo sa nakoniec rodí v neokázalom prostredí - doma v ateliéri. Popri ťažiskovej komornej tvorbe je aj autorom monumentálnych realizácií sôch a reliéfov v architektúre.

Bol tiež členom bratislavského liberálneho výtvarného združenia "Gerulata", založeného v roku 1989. P. M . Schultz používa na naplnenie svojich imaginatívnych umeleckých vízií najmä bronz, kameň a tvrdé drevo. Dôslednú znalosť materiálu a anatómie, transformovanú nepopisnou štylizáciou, vyžíva pri stvárňovaní dominantného námetového okruhu - človeka, najmä ženy. Nielen ako pôvabného figuratívneho objektu, ale hlavne ako symbol citového a myšlienkového posolstva.


Michaela ŠEBESTOVÁ (SK)

Michaela Šebestová:
Prosím, dovoľte mi pozvať Vás do mojej duše. Prijmite toto pozvanie a pocíťte to, čo okolo seba vnímam ja... Krásu, radosť, pestrosť, jedinečnosť života a prírody, ale i tajomnosť až mystérium noci a neznáma.