akad. soch. Pavol DUBINA

Mgr.art. Pavol DUBINA, sochár mladej generácie
Dnes už etablovaný sochár mladej generácie Pavol Dubina (PALI DUB) sa narodil v Bratislave v roku 1975.
Po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore kameňosochár (1990-1994) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994-2000).
Tu navštevoval sochársky ateliér prof. Juraja Bartusza a následne prof. Juraja Meliša. Ešte pred úspešným ukončením vysokej školy absolvoval tiež dvojsemestrálny študijný pobyt na Kunst Fachhochschule v nemeckom Kieli v ateliéri prof. Kerstin Abrahama.
Vo vlastnej voľnej soche preferuje kov - zvlášť zvárané železo a to v komornom formáte. Preferencia obsahu nad formou vysvetľuje Dubinovu malú ovplyvniteľnosť vizuálom niektorého z aktuálnych i minulých umeleckých prúdov a naopak dominantné čerpanie inšpirácie z literárnych a hudobných zdrojov.
Hrou s úplne odlišnými emóciami je od roku 2004 sa postupne rozrastajúci rad zvieracích skulptúr v komornom i monumentálnom merítku, aký na dnešnej slovenskej sochárskej scéne nemá obdoby. Za prelomové možno v Dubinovej kariére považovať roky 2006-2007, kedy vznikli významné monumentálne exteriérové realizácie.
V prvom rade to bol Pomník obetiam extrémizmu (Bratislava 2006) vytvorený v súvislosti s tragickou smrťou Daniela Tupého. O rok neskôr vznikol - Grey Bear pre rovnomenný golfový klub (Tále 2007). Zmieniť v tejto súvislosti treba aj začiatok Dubinovej spolupráce na viac než sedem metrovej soche Milana Rastislava Štefánika inštalovanej dnes na námestí pred novou budovou Národného divadla v Bratislave (2004-2009).
Sochársky spracovaným fontánam sa venuje od roku 2004, napr. fontána Osud pre mesto Veľký Krtíš. Architektonické sochárstvo má v jeho prácach dve polohy. Na jednej strane dokladá zvládnutie potrebnej techniky a súčasne vzácnu schopnosť vcítenia sa do tvorby starých majstrov doloženú jeho spracovaním štukových dekorácii pre reprezentačné priestory rekonštruovaného Bratislavského hradu (2010-2011). Na strane druhej ponúka podľa želania zákazníkov sochárske riešenia rôznych priestorov vrátane imitácii skalných stien, jaskýň a pod.
Sochár Pavol Dubina má dnes za sebou už rad autorských a viacero kolektívnych výstav, vďaka ktorým mohli milovníci umenia vidieť jeho práce nie len na Slovensku, ale napríklad aj v Rakúsku (Kitsee 1996), Nemecku (Lűbeck 1999) či Taliansku (Rím, Umbertide 2006).
V súčastnosti žije a tvorí striedavo v Bratislave a Revištskom Podzámčí.

PONUKA DIEL