BC KERAMETAL veľká sála

Predchádzajúce výstavy

Výstava obrazov "Od umenia pre umenie a späť" Miroslav Babinčák

PONUKA DIEL


Letný Art Mix 2019

Vystavujúci: 38 výtvarníkov

Autori:

Alena Pilniková*Andrea Hričovská*Anna Franceová*Barbara Prešinská*Braňo Brody*Elena Pavúková*Ester Luptáková*Eva Glavo Šeminská *Eva Lásková*Eva Toropilová*Gabriela Holcer*Jakub Korytiak *Jana a Jozef Paško*Juliana Hadvigová-Vadkerti*Katarína Krajčovičová*Katarína Vargová*Ladislav Lakatoš*Lenka Lehkoživová*Leo Symon*Miroslav Babinčák*Miroslav Matuščin*Oľga Heleninová*Pavel Sasín*Peter Hargaš*Petronella Vlhová*Sonja Böhmerová*Stanislava Lantayová*Sylva Majerová*Štefan Hangácsi*Štefan Jančík*Štefan Polák *Tatiana Tekulová *Tomáš Olijár*Zlatica Vinšová*Zofia Vidmanova*Zoja Golombošiová*Zuzana Musilová

Leo Symon (SK)

Farba v digitálnej podobe je svetlo.
Jedna z výstižných definícií pre maľbu obrazov pomocou počítača je, že kým klasickými farbami maliar zachytáva svetlo, aby vytvoril obraz, tak pomocou počítača je to naopak - pomocou svetla z monitora si maliar vytvorí farby z ktorých potom komponuje obraz. Takto vytvorený obraz sa musí finalizovať na špecializovanom pracovisku, vybavenom špičkovou technikou pre tlač, tzv. Fine Art Print. Výsledkom takéhoto spracovania je obraz s garantovanou farbostálosťou, ochrannými prvkami pre povrch obrazu, ale aj proti neoprávneným kópiám.
Moja tvorba využíva ako médium počítač, kde základom pre výsledný obraz je matematická funkcia (algoritmus) a z nej si tvorím výrazové prostriedky (body, čiary, krivky, a pod.). Preddefinované funkcie sú iba nástrojom, hoci by sa dalo laicky nesprávne interpretovať takúto tvorbu ako "myslenie a tvorivosť" stroja.
Hlavnou témou mojich prác je večný pohyb a jeho relativita, ktorá je nám tak blízka a zároveň zložitá, ale len do okamihu, kým si nájdeme to svoje vysvetlenie aspoň pre časť toho nekonečného celku. Radi priraďujeme veciam a javom svoje konkrétne vnímanie a chápanie, čím sa snažíme zjednodušiť si orientáciu v zdanlivom chaose označovanom ako život. Z toho mála poznaného, aj keď hodne prežitého, vznikajú moje abstraktné obrazy, ako artefakt času a priestoru v ktorom boli vytvorené. Sú výsledkom nie len spracovania námetu do obrazovej podoby, ale sú aj vzorkou novodobých technológií, ktoré mi neustále ponúkajú nové možnosti v tvorbe. Tiež rád používam prirovnanie k elektronickej hudbe, kde takýto proces elektronizácie a neskôr digitalizácie prebiehal oveľa skôr.

PONUKA DIELBoris CHMEL (SK)

O autorovi

Boris Chmel má k umeniu blízko odjakživa, aktívne tvorí ostatné 4 roky. Vyštudoval estetiku a históriu, pracoval ako novinár, moderátor, hovorca. Výtvarná tvorba je ďalšou formou jeho komunikácie so svetom. Akrylom na plátne vyjadruje nádej v dobro a odvahu odkrývať vlastnú dušu. Inšpiruje ho príroda, ženy, spoločenské dianie. Opakujúcim sa motívom a poznávacím znamením jeho obrazov je tvar kruh. Ako sám tvrdí, jeho umelecké oči mu naplno otvorili jeho dvaja malí synovia a maľuje, lebo musí.

PONUKA DIEL