ACCACE BRATISLAVA

Eva Lásková (SK)

PONUKA DIEL


Anita Bartos (AT)

Výstava "poznanie"
Centrálnym prvkom výstavy je "poznanie" samej seba, vlastnej podstaty a identity v čase a mimo tejto veličiny, počas každodenného života. Diela sú pre autorku vyjadrením vnútornej slobody, nahliadnutie do vlastného ja a vnútorne určenie si priorít. Som tu, som aj tam, aj to som ja, aj vtedy som tu bola, aj potom tu budem, poznanie umenia ktoré nikdy nekončí.
Umelkyňa Anita Bartos citlivo vníma svet, jeho vône, farby, pohyby, pozoruje ľudské vlastnosti aj príbehy. Jej zmysly zachytávajú realitu, sny aj súvislosti. Všetky ingrediencie, s ktorými sa každý deň stretáva a nasáva ich, spracuje po svojom, prehodnotí, pretaví, skombinuje a ponúkne vo svojich výtvarných prejavoch. Koláže sú pre autorku vyjadrením vnútornej slobody a nám zase umožňujú nahliadnuť do Anitinho vnútra.
Anita Bartos (AT) je výtvarníčka, ktorá sa venuje arteterapii od roku 2010. Vedie výtvarné kurzy orientované na koláž, kde prepája výtvarnú tvorbu s arteterapeutickými prvkami. Absolvovala kurz artefiletiky a arteterapie pod vedením Miroslava Huptycha. Spolupracuje s Volkskundemuseum, humanitárnymi organizáciami a nadáciami (Samariterbund). Je členkou Českej arteterapeutickej asociácie. Vystavovala vo Viedni, Bratislave a v Prahe. Žije a tvorí vo Viedni.

Ponuka diel

Ďalší autori

Václav Mach-Koláčný (ČR)

výtvarník-maliar-grafik

"ECHO POST-atómová RENESANCE" (Omnia vincit ars et in vino veritas)
"Post-atómová renesance", po mnohých predchádzajúcich "post", "ismech", abstrakciou, koncepciou a pod., smeruje tvorbu znovu k "návratu k obrazu". Podstatný je autorov vlastný názor a stvárnenie jeho obrazového sveta, nakoľko umenie je prejavom ľudského ducha a oznamuje stav umelcovho vnútra.
Autor tvoriaci "post-atómovo renesančným spôsobom" dodržiava určité základné pravidlá, ktoré možno v kocke vyjadriť veľmi jednoduchým spôsobom: svojim diagnostickým impulzom preťahuje volument myslenia a diania ad libitum, pričom substrát jeho diel transcenduje verbálbě artikulovaný horizont ideí a súčasne mieša mystické s antroposofickými ( to snáď pochopí naozaj každý, že?)

PONUKA DIEL